Privacybeleid

Uw Privacy, ons privacy beleid

1. Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
2. Verstrekking aan derden
3. Minderjarigen
4. Bewaartermijn
5. Beveiliging
6. Rechten omtrent uw gegevens
7. Klachten
8. Vragen
9. Contactgegevens

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ambulatorium Nijmegen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de WBGO. In ieder geval houden wij ons aan de volgende regels.

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
 • Wij beperken de verwerking van uw persoonsgegevens tot gegevens die minimaal nodig zijn voor uw behandeling en de administratie van uw behandeling;
 • Via het toestemmingsformulier dat u ondertekent bij de inschrijving vragen wij om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor het opvragen en delen van uw persoonsgegevens;
 • Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden (administratie en behandeling) waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij zullen u hierop wijzen en deze respecteren.

Als Ambulatorium Nijmegen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

1. Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Ambulatorium Nijmegen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie met u en uw verwijzer

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandeling van cliënten (en de behandelovereenkomst)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ambulatorium Nijmegen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Burger Service nummer
 • Gegevens over uw zorgverzekeraar.

2. Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving elektronisch patiëntendossier;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het afnemen van vragenlijsten

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. In een verwerkersovereenkomst maken wij met deze partijen (verwerkers) de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Hiervoor vult u een toestemmingsformulier in bij aanvraag van de behandeling.

3. Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

4. Bewaartermijn
Ambulatorium Nijmegen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Vanaf het moment dat er een zorgovereenkomst is (doorgaans is dat bij een eerste face-to-face contact), worden uw persoonlijke gegevens bewaard. Indien na aanmelding, maar voordat er een face-to-face contact heeft plaatsgevonden, niet wordt overgegaan tot een zorgovereenkomst, worden de persoonsgegevens direct verwijderd.
In alle andere gevallen wordt uw dossier 15 jaar bewaard na afsluiting van uw behandeling bij Ambulatorium Nijmegen.

5. Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

6. Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht een verzoek in te dienen op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht een verzoek te doen om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij zullen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

7. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

8. Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten